Oferta

I. Zarządzanie i Kontrola Inwestycji

Prowadzimy kompleksowe zarządzanie procesem budowlanym zaczynając od fazy planowania poprzez codzienny nadzór. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obejmujemy najważniejsze funkcje i usługi budowlane:

 1. Kierownik Budowy
  Funkcja kierownika budowy jest to jedna z najbardziej odpowiedzialnych funkcji w budownictwie.
  Zgodnie z prawem budowlanym (art.18.1 Ustawy Pr.Bud.) obowiązkiem inwestora jest powołanie kierownika budowy.
  Jest to obok inwestora ,projektanta i inspektora nadzoru niezbędny uczestnik procesu budowlanego.
  Posiadamy "Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej".
  Współpracujemy z doświadczonymi kierownikami posiadającymi uprawnienia w branży instalacji sanitarnych, elektrycznych i ppoż.
 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Inwestora.
  Zwykle Inwestor nie dysponuje odpowiednia ilością czasu oraz wiedzy budowlanej aby zabezpieczyć swoje interesy związane z budową.
  Doświadczenie naszych Inspektorów gwarantuje ,że realizowane inwestycje są pod kontrolą fachowców.
  Kontrola jakości wykonywanych prac oraz użytych materiałów gwarantuje prawidłową realizację projektu.
  Udział Inspektora Nadzoru w odbiorze budynku lub lokalu będzie gwarancją, że inwestycję zrealizowano zgodnie z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 3. Inwestor Zastępczy
  Zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym ,Inwestor jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu inwestycyjnego.
  Z tym trudnym zadaniem związana jest również odpowiedzialność prawna Inwestora na każdym etapie inwestycji.
  Dlatego została utworzona w polskim prawodawstwie możliwość korzystania z instytucji Inwestora Zastępczego.
  Właśnie taką usługę proponujemy naszym klientom.
  Po podpisaniu stosownej umowy zorganizujemy całą inwestycję budowlaną i podejmiemy wszystkie czynności jakie nakłada na Inwestora Prawo Budowlane.
  Zapewniamy:
  • najlepszych projektantów
  • stałą kontrolę nad procesem budowlanym,
  • załatwienie wszystkich formalności związanych z pozwoleniem na budowę
  • dokonanie odbiorów technicznych wraz z formalnym przekazaniem budynku do użytkowania.
 4. Zarządzanie projektem budowlanym
  Usługa Zarządzania Projektem Budowlanym obejmuje kompleksowe zarządzanie inwestycją od etapu planowania ,poprzez nadzór nad realizacją budowy ,aż do ostatecznego przekazania gotowego obiektu do użytkowania.

  Usługa obejmuje:
  • pomoc przy wyborze projektanta
  • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
  • harmonogram budowy
  • pomoc w wyborze wykonawców
  • kompleksowy nadzór budowlany
  • sporządzanie okresowych raportów
  • odbiory częściowe i końcowe
  • rozliczenie inwestycji
 5. Doradztwo Budowlane
  Doradzamy Państwu na wszystkich etapach inwestycji.
  Począwszy od projektowania inwestycji budowlanej poprzez realizację i w końcu jej przekazanie do użytku.
 6. Harmonogramy budowlane
  Wykonujemy Harmonogramy Ogólne i Realizacyjne.
  Dzięki tym opracowaniom można planować wydatki ,dostawę materiałów budowlanych oraz kontrolę inwestycji pod kątem czasu wykonania poszczególnych etapów.
 7. Kosztorysy budowlane
  Kosztorys Budowlany wykonujemy wg dokumentacji budowlanej lub inwentaryzacji na terenie budowy.
  Celem kosztorysu jest określenie wartości kosztów prac budowlanych.
  Dzięki temu posiadamy kontrolę finansową nad całością inwestycji oraz wpływ na postęp prac budowlanych na każdym jej etapie.
 8. Audyt Energetyczny, Świadectwa Energetyczne
  Zgodnie z przepisami Uni Europejskiej również w naszym kraju obowiązuje wykonywanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków.

  Obowiązek dotyczy:
  • Nowych budynków oddawanych do użytkowania
  • Istniejących budynków podlegających sprzedaży lub najmowi
  Okres ważności wynosi 10 lat.

  W ramach Audytu Energetycznego przygotowujemy projekty modernizacji energetycznej istniejących budynków.
  Projekty przygotowywane są w taki sposób aby nasi klienci mogli w łatwy sposób uzyskać kredyt oraz premie termomodernizacyjną i remontową.
  Ustawa z dn.21.11.2008 ,Dz.U. 18.12.2008
 9. Odbiory Budynków
  Wszystkim Inwestorom polecamy usługę polegającą na profesjonalnym odbiorze lokalu, mieszkania, domu ,powierzchni biurowej czy handlowej.
  Jakość wykończenia lokalu powinna odpowiadać Umowie sporządzonej w formie pisemnej, Polskim Normom Budowlanym i wiedzy technicznej.
  Podczas odbioru obiektu sprawdzamy :
  • jakość wykonania poszczególnych prac budowlanych: tynki, wylewki, powłoki malarskie,
  • glazura, podłogi betonowe i drewniane.
  • wymiary
  • zachowanie pionów i poziomów
  • montaż okien i drzwi
  • instalacje sanitarne, elektryczne, ppoż
  Wykonanie profesjonalnego Odbioru Budynku/Lokalu zaoszczędzi Państwa czas i zdrowie zwykle tracone na niestanne potyczki z wykonawcami lub deweloperami.
  Poza tym zaoszczędzą państwo pieniądze, które trzeba póżniej wydać na naprawę ewentualnych wad i usterek.
 10. Kontrole techniczne budynków
  Polskie Prawo Budowlane nakłada na właścicieli oraz zarządców nieruchomości obowiązek okresowej kontroli technicznej obiektów.
  Wykonujemy przeglądy budynków:
  • półroczny
  • roczny
  • pięcioletni
  Każdy przegląd zakończony jest sporządzeniem protokołu i wpisem do książki Obiektu Budowlanego.
 11. Opinie techniczne
  Opinię techniczną mogą zamówić Państwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
  Bardzo często już na etapie planowania inwestycji pojawia się konieczność fachowej oceny planowanych działań lub technicznej oceny istniejącego obiektu.
  Usługa polegająca na wystawieniu opinii technicznej jest narzędziem dzięki, któremu mogą Państwo uniknąć wielu nieprzyjemnych i kosztownych niespodzianek.
  Sporządzamy ją na podstawie dokumentacji technicznej oraz oględzin obiektu budowlanego. Zakres oraz cena opracowania ustalana jest indywidualnie.

II. Zaopatrzenie inwestycji

Współpracujemy :

Pomagamy w negocjacjach i organizacji dostaw.

III. Usługi Budowlane

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami budowlanymi działającymi na terenie całego kraju i za granicą.

Z ich pomocą zrealizują Państwo najtrudniejsze inwestycje budownictwa mieszkaniowego usługowego i przemysłowego.

Nadzorujemy jakość wykonywanych prac zaczynając od przejęcia i przygotowania placu budowy do jej zakończenia i przekazania obiektu do użytkowania.

Nadzorujemy prace wykończeniowe mieszkań, domów oraz obiektów komercyjnych.

IV. Projektowanie

Współpracujemy z architektami oraz projektantami w specjalnościach konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej oraz ppoż. Doradzamy na etapie projektowania inwestycji.

Projektujemy i wyposażamy mieszkania ,domy, biura oraz obiekty usługowe.