Zarządzanie i Kontrola Inwestycji
Kierownik budowy w GN Consulting

Prowadzimy kompleksowe zarządzanie procesem budowlanym, zaczynając od fazy planowania poprzez codzienny nadzór. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obejmujemy najważniejsze funkcje i usługi budowlane:

 1. Kierownik Budowy

  Kierownik budowy to jedna z najbardziej odpowiedzialnych funkcji w budownictwie. Zgodnie z prawem budowlanym (art. 18.1 Ustawy Pr. Bud.) obowiązkiem inwestora jest powołanie kierownika budowy. Jest to, obok inwestora, projektanta i inspektora nadzoru, niezbędny uczestnik procesu budowlanego. Mamy "uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej". Współpracujemy z doświadczonymi kierownikami, którzy mają uprawnienia w branży instalacji sanitarnych, elektrycznych i ppoż.

 2. Odbiory mieszkań i lokali

  Wszystkim Inwestorom polecamy usługę, polegającą na profesjonalnym odbiorze lokalu, mieszkania, domu, powierzchni biurowej czy handlowej. Jakość wykończenia lokalu powinna odpowiadać umowie sporządzonej w formie pisemnej, polskim normom budowlanym i wiedzy technicznej.

  Podczas odbioru obiektu sprawdzamy :
  • jakość wykonania poszczególnych prac budowlanych: tynki, wylewki, powłoki malarskie,
  • glazura, podłogi betonowe i drewniane.
  • wymiary
  • zachowanie pionów i poziomów
  • montaż okien i drzwi
  • instalacje sanitarne, elektryczne, ppoż

  Profesjonalne odbiory mieszkań i lokali zaoszczędzają Państwa czas i zdrowie, zwykle tracone na nieustannych potyczkach z wykonawcami lub deweloperami. Poza tym zaoszczędzą Państwo pieniądze, które trzeba później wydać na naprawę ewentualnych wad i usterek.

 3. Przeglądy budynków

  Polskie Prawo Budowlane nakłada na właścicieli oraz zarządców nieruchomości obowiązek okresowych kontroli technicznej obiektów.

  Wykonujemy następujące przeglądy budynków:

  • półroczny
  • roczny
  • pięcioletni

  Każde przeglądy budynków zakończone są sporządzeniem protokołu i wpisami do książki Obiektu Budowlanego.

 4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Inwestora. Zwykle Inwestor nie dysponuje odpowiednią ilością czasu oraz wiedzy budowlanej, aby zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Doświadczenie naszych Inspektorów gwarantuje, że realizowane inwestycje są pod kontrolą fachowców. Kontrola jakości wykonywanych prac oraz użytych materiałów gwarantuje prawidłową realizację projektu. Udział Inspektora Nadzoru w odbiorze budynku lub lokalu będzie gwarancją, że inwestycję zrealizowano zgodnie z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 5. Inwestor Zastępczy

  Zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym Inwestor jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu inwestycyjnego. Z tym trudnym zadaniem związana jest również odpowiedzialność prawna Inwestora na każdym etapie inwestycji. Dlatego została utworzona w polskim prawodawstwie możliwość korzystania z instytucji Inwestora Zastępczego. Właśnie taką usługę proponujemy naszym Klientom. Po podpisaniu stosownej umowy zorganizujemy całą inwestycję budowlaną i podejmiemy wszystkie czynności, jakie nakłada na Inwestora Prawo Budowlane.

  Zapewniamy:

  • najlepszych projektantów
  • stałą kontrolę nad procesem budowlanym,
  • załatwienie wszystkich formalności związanych z pozwoleniem na budowę
  • dokonanie odbiorów technicznych wraz z formalnym przekazaniem budynku do użytkowania.
 6. Zarządzanie projektem budowlanym

  Usługa Zarządzania Projektem Budowlanym obejmuje kompleksowe zarządzanie inwestycją - od etapu planowania, poprzez nadzór nad realizacją budowy, aż do ostatecznego przekazania gotowego obiektu do użytkowania.

  Usługa obejmuje:

  • pomoc przy wyborze projektanta
  • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
  • harmonogram budowy
  • pomoc w wyborze wykonawców
  • kompleksowy nadzór budowlany
  • sporządzanie okresowych raportów
  • odbiory częściowe i końcowe
  • rozliczenie inwestycji
 7. Doradztwo Budowlane

  Doradzamy Państwu na wszystkich etapach inwestycji. Począwszy od projektowania inwestycji budowlanej poprzez realizację i w końcu przekazanie jej do użytku.

 8. Harmonogramy budowlane

  Wykonujemy Harmonogramy Ogólne i Realizacyjne. Dzięki tym opracowaniom można planować wydatki, dostawę materiałów budowlanych oraz kontrolę inwestycji pod kątem czasu wykonania poszczególnych etapów.

 9. Kosztorysy budowlane

  Kosztorys budowlany wykonujemy według dokumentacji budowlanej lub inwentaryzacji na terenie budowy. Celem kosztorysu jest określenie wartości kosztów prac budowlanych. Dzięki temu mamy kontrolę finansową nad całością inwestycji oraz wpływ na postęp prac budowlanych na każdym jej etapie.

 10. Audyt Energetyczny, Świadectwa Energetyczne

  Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej również w naszym kraju obowiązuje wykonywanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków.

  Obowiązek dotyczy:

  • Nowych budynków oddawanych do użytkowania
  • Istniejących budynków podlegających sprzedaży lub najmowi

  Okres ważności wynosi 10 lat. W ramach Audytu Energetycznego przygotowujemy projekty modernizacji energetycznej istniejących budynków. Projekty przygotowywane są w taki sposób, aby nasi klienci mogli w łatwy sposób uzyskać kredyt oraz premie termomodernizacyjną i remontową. Ustawa z dn. 21.11.2008, Dz.U. 18.12.2008.

 11. Opinie techniczne

  Opinię techniczną mogą zamówić Państwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Bardzo często już na etapie planowania inwestycji pojawia się konieczność fachowej oceny planowanych działań lub technicznej oceny istniejącego obiektu. Usługa polegająca na wystawieniu opinii technicznej jest narzędziem, dzięki któremu mogą Państwo uniknąć wielu nieprzyjemnych i kosztownych niespodzianek. Sporządzamy ją na podstawie dokumentacji technicznej oraz oględzin obiektu budowlanego. Zakres oraz cena opracowania ustalana jest indywidualnie.